semerşah

medeniyetimiz - Dede Korkut Bibliyografyası
 
medeniyetimiz
Ana Sayfa
Ahilik
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dede Korkut Destanları
=> SALUR KAZAN’IN ESİR OLMASI
=> BEYREK'İN ÖLÜMÜ
=> İngiliz ordusunda savaşmak isteyen Servet-i Fünûncular
=> DELİ DUMRUL DESTANI
=> Dede Korkut Bibliyografyası
Ders Ders Bakmayın
Diline Sahip Ol!
Güzel Dinimiz
Geleneğin Gücü
Hat
Kişisel Gelişim
Kuş Evleri
Kültür ve Medeniyet Kavramları
Lale ve Gül
Minyatür
Mizah
Müzik
Oğuz Kağan'ın Torunları
Osmanlı Medeniyeti
Örnek Şahsiyetler
Pardus
Problemler ve çözümleri‏
Projelerim
Sayokan , Spor ...
Sosyal Sorumluluk Projesi
Şiiristan
Tıp
Türk Birliği
Türk Piramitleri
Veli Kitabı
Güzel Siteler
Yabancı Ülkelerdeki Türk Milletvekilleri
Ziyaretçi Defteri
Kripto Fetöcüleri Tanıma Yöntemleri
Gariban Fetöcüler ve PKKlılar
   

semerşah tv
 

Dede Korkut Bibliyografyası
Dede Korkut Öyküleri,Abdullah Birkan      İstanbul 1980
             
Kitab-ı Dede Korkut Hakkında,Abdülkadir İnan, Türkiyat Mecmuası,İst. 1925

Dede Korkut Kitabındaki Bazı Motif ve Kelimelere Ait Notlar,Abdulkadir İnan,Ankara 1939

Dede Korkut Hikayelerindeki Kahramanlar,Arif Kahyaoğlu İst.1966-67      Tez:4731

Dede Korkut'da Eski Türklerde Örf ve Adetler (Toyler,Düğünler,Ad Koyma,Çocuk), Ayhan Efe, İst. 1966   Tez:4576

Dede Korkut Hikayelerinde Ahlak, Ayşe Erciyes, İst.1971   Tez:8240

Dede Korkut Kitabinın Onomastik Yapısı ,Ayşe Yollu, İst. Tez:6168

Bügünkü Türkçemizde Dede Korkut Hikayeleri, Cevdet Kudret Solok, İst.   1970

Dede Korkut Hikayeleri İst.  1970

DedeKorkut Hikayeleri , Cüneyt Emiroğlu İst.  1972    

Dede Korkut Kitabındaki Sinanın Kelimeler, Didar Yeşilyurt , İst.1973 Tez:10181

Dede Korkut Kitabındaki Pilon kelimesi,Dimitri Teodaridis, İst.  1961

Dede Korkut ve Yunus Emre'de Hayat,Tabiat, Tanrı ve Ölüm  İst.  1973

Ebulgazi Bahadır Han,Şecere-i Türk,  İst.  1925

Dede Korkut'da Kadın , Tarihi ve İçtimai Cephesiyle Engin Kansau İst. 1965 Tez:4056

Dede Korkut Masalları (Oğuzname) Enver Behnan Şapolyo İst. 1966

Dedem Korkut Öyküleri , Destansı Öyküler, Erdal Öz İst. 1979

Ettare Rossi, İl"Kitap-ı Dede Qorput".Racconti Epico Cavallesehi  Dei Turehi Oğuz, Trodotti e annototi  can Facsimile.
Del Ms. Vat. Turco 102 Citta Dei Vaticano 1952

Dede Korkut Oğuznameleri,1.Kitap,  Fahrettin Kırızığlu İst. 1952

Dede Korkut'un Grameri,  Fikret Özyurt,  İst.1938-1939  Tez:441

Türk Edebiyatı Tarihi, Fuat Köprülü İst. 1926

Kitap-ı Dede Korkut,  H. Araslı   Bakü 1962

Dede Korkut Kitabına Ait Notlar,,Türk Dili ve Tarihi Hakkında Araştırmalar 1. H. Eren

Dede Korkut ve Halk Hkayeleri İbrahim Etem İst. 1931-32   Tez:132

Dede Korkut Hikayelerinin Folklor Bakımından Değerlendirilmesi Sami Akalın  İst. 1967 Doktora Tezi:5366

Dede Korkut ve Manasta Bazı Benzeyişler, Mehbure Rahmi İst.1934-35 Tez:245

Dede Korkut,Tez 812220. İst. 1953 Dede Korkut Kitabı,  Milli Eğitim Basımevi, Muharrem Ergin İstanbul 1969

Dede Korkut , Necati Sepetçioğlu İst. 1972

Dede Korkut Masalları , Orhan şaik Gökyay, İst.1943 Dedem Korkud'un Kitabı Milli Egitim Basımevi  İst.1973

Dede Korkut Hikayeleri ve Önemi Türk  Dili Ankara 1968

Dede Korkut Hikayelerinde Konpozisyon ve Tasvir Ömer Faruk Akün  İst. 1946-47  Tez:1292\8                                                                                                                                                             

Dede Korkut Kitabı Üzerinde  Sentaks Çalışmaları Ömer Güngör İst. 1966  Tez:4179

Boratov, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Pertev Naili. Ankara 1946

Dede Korkut Kitabındaki Kelimeler , Manaları ve Misalleriyle Beraber,Piraye Nureddin, İst.1935-36 Tez:310

Resimli Tarihli Türk Edebiyatı Tarihi 1. 1.CiltBaşlangıçtan Tanzimata, 2. Basım İst.1980 Türk Hikayeleri Antolojisi İst.1984
Seyit Kemal Karaalioğlu

Dede Korkut Kitabı İst.1958 ,Suat Hızarcı

 Dede Korkut Hikayeleri İst.1962 ,Suat Hızarcı

Bugünkü Türkçemizle Dede Korkut Hikayeleri İst.1966 ,Suat Hızarcı

Dede Korkut Kitabından İslamı Unsurlar, Şükrü Elçin, Ankara 1962

İzahlı Eski Metinler Antolojisi,Şükrü Kurgan, Ankara 1943

100 Ünlü Türk Eseri 1.Milliyet Yayınları, Tahir Alanpu, İst.1974

Dede Korkut Öyküleri ,Tahir Alanpu, İst .1980

Dede Korkut Destanlarında Bozok(dış oğuz)Üçok(iç oğuz) Münasebeti, Teoman Soncuİst.1969     Tez:5735

Oğuz Kağan Destanı,W. Bang ve Rahmeti Arat İst. 1936

Dede Korkut Hikayeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımandan Bir Araştırma,Zeki Ömer Defne, İst. 1942  Tez:718

Umumi Türk Tarihine Giriş, Zeki Velidi Togan, İst. 1946

Bugünkü Türkistan ,Zeki Velidi ToganKahire 1929-1940

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp,İst. 1925

Dede Korkut Hikayeleri,Seyit Kemal Karaalioğlu, İst. 1985

Dedem Korkutdan Öyküler, Adnan Binyazar,Türk Dil Kurumu, Ankara 1972

İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Pertev Naili Baratov-Fıratlı,Halil Vedat, Maarif Matbaası Ankara 1943

100 Soruda Halk Edebiyatı,Pertev Naili Baratov,Gerçek Yayınevi, İst. 1969

Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü,A. Cateroğlu.Türk Dil Kurumu.İst. 1970

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat Ferit Develioğlu Doğus Ltd. Şti. Matbaası, Ankara 1970

Dede Korkut Kitabı 1. "Giriş-Metin_Faksimile"Dr. Muharrem Ergin Türk Dil Kurumu Ankara 1953

Dede Korkut Kitabı 2. "İndeks-Gramer" Dr. Muharrem Ergin Türk Dil Kurumu Ankara 1963

Dede Korkut Kitabı "Metin_Sözlük"Doç. Dr. Muharrem Ergin Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 1964

Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı (1000 Temel Eser) İstanbul 1969

Dede Korkut, Orhan Şaik Gökyay, Arkadaş Basımevi,İstanbul 1938 172s.

Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, Orhan Şaik Gökyay,Muallim Ahmet Halit Kitabevi İst. 1939

Makaleler ve İncelemeler, Abdulkadir İnan, Türk Dil Kurumu ,   Ankara 1968

Tarihte ve Bugün Şamanizm, Abdulkadir İnan, Türk Dil Kurumu  Ankara 1973

Oğuzlar(Türkmenler Tarihleri -Boy Teşkilatı-Destanları)Prof.Dr.Faruk Sümer,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya
 Fakültesi Yayınları   Ankara 1967

Türk Dili Dergisi Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Sayı 207 Aralık 1968

Dedem Korkudun Kitabı, İst. 1973 Başbakanlık Kültür Müşteşarlığı Kültür Yayınları, MilliEğt. Basımevi.Orhan Şaik Gökyay,
 
Efkan Doğan

Kaynak:   www.efgan.net


 

markalife

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol